เปลี่ยนภาษา:  English

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรรับสมัครผู้สมัครที่จบการศึกษาทั้งในสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ กำหนดการและช่องทางในการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่บังคับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ทั้งสามวิชาเอกมีรายวิชาที่น่าสนใจ ทันยุคทันสมัยมากมายให้นักศึกษาเลือกเรียนกันได้ตามความสนใจของแต่ละคน

กิจกรรมและผลงานนักศึกษา

เรามีหลากหลายกิจกรรมสำหรับนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในวัยเรียนรวมทั้งผลงานและรางวัลต่างๆ ของนักศึกษาที่เราภาคภูมิใจ

สายงานและอาชีพ

นอกจากการเรียนการสอนที่ปูพื้นฐานที่แข็งแรง นักศึกษาได้ฝึกทักษะปฏิบัติที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ทั้งในระหว่างที่กำลังเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา หรือจะศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นก็ต่อยอดองค์ความรู้เฉพาะทางได้แน่นอน

หลักสูตรและวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาตรี

วิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ (ภาคปกติ ศูนย์รังสิต)

ใครที่ชื่นชอบทางด้านเทคโนโลยี ต้องถูกใจหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และแอปพลิเคชันครบทั้งกระบวนการ

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ประยุกต์
(ภาคพิเศษ ศูนย์รังสิต)

หลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับ ‘คอมพิวเตอร์ประยุกต์’ ที่เน้นเรียนหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบกระชับเช่นเดียวกับเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ โดยเน้นการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่ตลาดแรงงาน IT ต้องการ

วิชาเอกเทคโนโลยีการเรียนรู้
(ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง)

หลักสูตรนี้ฉีกกรอบวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สอดรับกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะพิเศษในการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าสู่การเรียนรู้และใช้ชีวิตของคนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องวิทยาการคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์ เท่านั้น?

หลักสูตรและการเรียนการสอนที่แตกต่าง

หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ทั้งภาคทฤษฎีที่ให้ความรู้พื้นฐานแน่นๆ ง่ายในการต่อยอด และภาคปฏิบัติที่ให้ได้ทดลองใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้กันในวงการจริงๆ เรียกได้ว่าจบไปพร้อมทำงานทันที รวมทั้งมีการฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวคิด แก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีมในโปรเจคต่างๆ ด้วย
ดูรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร

ชื่อเสียงอันยาวนานและผลงานภาควิชาที่โดดเด่น

เนื่องจากเราเป็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แรกในประเทศไทย ซึ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงมาแล้วกว่า 30 รุ่น ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ผลงานของนักศึกษามีคุณภาพในเชิงประจักษ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยหลากหลายองค์กร และได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอกต่างๆ ทุกปี อีกทั้งยังมีเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมที่กว้างขวางและเข้มแข็ง จบการศึกษาจากเราได้มีงานทำแน่นอน
ดูผลงานและรางวัลต่างๆ

ชื่อเสียงอันยาวนานและผลงานภาควิชาที่โดดเด่น

เนื่องจากเราเป็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แรกในประเทศไทย ซึ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงมาแล้วกว่า 30 รุ่น ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแขนงต่างๆ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ผลงานของนักศึกษามีคุณภาพในเชิงประจักษ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยหลากหลายองค์กร และได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอกต่างๆ ทุกปี อีกทั้งยังมีเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมที่กว้างขวางและเข้มแข็ง จบการศึกษาจากเราได้มีงานทำแน่นอน
ดูผลงานและรางวัลต่างๆ

คณาจารย์คุณภาพที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นกันเอง

นอกจากอาจารย์ในหลักสูตรจะมีความเชี่ยวชาญในความรู้และมากประสบการณ์แล้ว ยังมีความเอาใจใส่และเป็นกันเองกับนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ให้ได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
ดูข้อมูลคณาจารย์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ให้โอกาสทุกคนที่อยากเรียน ปีผมเด็กที่ไม่จบสายวิทย์ เข้าไปเรียนได้ ผมมองว่าหลักสูตรมีวิชาพื้นฐานครบ ทำให้เราสามารถไปศึกษาต่อเพิ่มเติมกับ tech ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ถ้าตั้งใจเรียนให้ครบทุกวิชา รวมทั้งอาจารย์สนับสนุนดีมากครับ

นพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ (ตี๋)
ศิษย์เก่า CSTU 28, Software Engineer, Refinitiv Thailand

ตลอด 4 ปีในรั้ว SCI TU ถือเป็นความทรงจำดีๆ ที่ต่อให้จบไปอีกกี่ปีผมก็ไม่มีทางลืมได้ลง เพราะที่นี่ได้มอบทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ทำผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่หลายคน ได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆ ได้เจออาจารย์ที่เก่งและคอยช่วยสนับสนุนทุกๆ อย่าง

ยุทธนา บุญปาลิต (โอ๊ต)
ศิษย์เก่า CSTU 31, Software Engineer, Kasikorn Business – Technology Group (KBTG)

ข้อดีมีงานรองรับเยอะ จบไปไม่ตกงานแน่นอน
ความต้องการตลาดแรงงานสูง ค่าตอบแทนก็ได้สูงเช่นกัน เมื่อเทียบกับสายงานอื่นๆ ถือว่าคุ้มจริงๆที่เรียนภาคคอม

ฉัตรชมพู หล่อสุวรรณ (มิ้น)
Software Engineer, Robowealth

สมัครเลย หลักสูตรปริญญาตรี ตัวจริงวิทย์-คอมที่แรกในประเทศไทย

กรอกข้อมูลและช่องทางการติดต่อของน้องๆ เพื่อพูดคุยและรับคําปรึกษาเรื่องการเรียน-การสอนเพิ่มเติมจากพี่ๆแอดมิน CSTU พร้อมรับข้อมูลทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษที่น้องๆจะได้รับตลอด 4 ปี เมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา