เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มธ. ศูนย์รังสิต

อาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2986-9154, 0-2986-9156, 0-2986-9138-39, 0-2564-4440-59 ต่อ 2157,2714
โทรสาร : 0-2986-9157
Email: scitu_cs@sci.tu.ac.th

Facebook: @CSTUadmissioncenter

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มธ. ศูนย์ลำปาง

เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
.

โทรศัพท์:  0-5423-7950 ถึง 0-5423-7999 ต่อ 5624
โทรสาร:   0-5423-7999 ต่อ 5119
Email: lampang@sci.tu.ac.th

Facebook: Science Thammasat – Lampang


ติดต่อสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย

6 + 2 =