เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

เรื่องราวจากศิษย์เก่า

เมษายน 2563

นพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ (ตี๋) ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์