เปลี่ยนภาษา:  English

ผลงานและกิจกรรม

วิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาโท

การแปลงข้อความทวิตเตอร์ภาษาไทยให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ไอพีเออัลกอริทึม
สรรเพชญ พูลสุขโข (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การศึกษาการรองรับการขยายขนาดของเครือข่ายกำหนดด้วยซอฟต์แวร์
สรณัฐ ชัยเพ็ชร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การสร้างแพทเทิร์นตุ๊กตาโครเชต์จากการวาดสองมิติ
พิฆเนศ นาคจั่น (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การจัดสรรแบนด์วิดท์แบบละเอียดในเครือข่ายกำหนดด้วยซอฟต์แวร์
วิศรุต คุ้มเงิน (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์ที่ขาดหายโดยใช้คุณสมบัติน็อนโอเวอร์แลปและเครือข่ายสังคมหลายแหล่ง
ชัยณรงค์ ศิริทรัพย์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การลดเวลาการโอนย้ายแอพพลิเคชันข้ามศูนย์ข้อมูลด้วยวิธีการกระจายโหลดแบบขนานบนโพรโตคอลทีซีพี
วงศ์ธร ทองถาวร (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ผลกระทบของขนาดไอคอนและขนาดเมนูแบบกริดต่อการเลือกเมนูบนสมาร์ทโฟน
วลียา ตาเดอินทร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

อิทธิพลของวิธีการนำเสนอรูปภาพใบหน้าบุคคลที่มีผลต่อการระลึกได้ของรหัสผ่านระหว่างกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและผู้สูงอายุ
ปรัญญา จิตติบำรุงรักษ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา

< 2561 2560 2559 2558 2557 >

 <   ปีการศึกษา 2561   >