เปลี่ยนภาษา:  English

ข่าวและกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับเข้า

TCAS’66  รอบที่ 1.2 Portfolio

TCAS’66  รอบที่ 2 Quota

TCAS’66  รอบที่ 3 Admission

ทุนบัณฑิตศึกษา

ประกาศสมัครรับทุนนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567  (5/10/2566)

ทุนการศึกษา

“ทุนส่งน้องเรียนจบ” มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566 ทุนละ 30,000 บาท/ปี จำนวน 30 ทุน ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง12 ม.ค. 66 (20/10/2566)

รับสมัคร ทุนบริษัท บุณรอดบริวเวอรี่ จำกัด (5/10/2566)

รับสมัคร ทุนบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (5/10/2566)

ประชาสัมพันธ์ ทุนมูลนิธิศรีวิสารวาจา ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับชั้นปี 1) (7/10/2565)

ประชาสัมพันธ์ ทุนบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (7/10/2565)

ประชะสัมพันธ์ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเปิดรับสมัคร..โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17 (7/10/2565)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2566  (5/10/2566)

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) หน่วยงาน Career Center ประชาสัมพันธ์โปรแกรมฝึกงาน ประจำปี 2566 (10/10/2565)

ExxonMobil Internship 2023 สำหรับน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังมองหาโอกาสการฝึกงาน (10/10/2565)

ภาพกิจกรรมวันคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 (10/10/2565)

ภาพกิจกรรมงาน Com sci Night สาขาวิชาฯ ประจำปี 2565 (10/10/2565)

กำหนดถอนรายวิชาบันทึกอักษร W ภาค 1/2565 (Drop W) ผ่าน www.reg.tu.ac.th จนถึงเวลา 22.30 น. ของวันที่ 16 ต.ค. 2565 (10/10/2565)

Agoda Open House 2022  (10/10/2565)

ขอเชิญชวนนักศึกษาประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (19/09/2565)

ประกาศ “การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกาา 2565 ” ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (6/09/2565)

ประกาศ “การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2565 รอบที่ 2 ” ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (27/04/2565)

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการ “คมส่งฝัน”  (27/04/2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (18/03/2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (18/03/2565)

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พ.ค. 2565 ที่ reg.tu.ac.th  (18/03/2565)

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมธ. (TCTC) ได้ปรับและเพิ่มรอบสอบ การจัดทดสอบสมรรถนะ GREATS ครั้งที่ 1/2565 โดยจะเปิดสอบสำหรับนักศึกษารหัส 2564 ก่อน และเปิดสมัครสอบเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มกราคม 2565 (17/01/2565)

ประชาสัมพันธ์ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  (10/01/2565)

ประชาสัมพันธ์การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564  (29/12/2564)

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ทดสอบฯ กำหนดการจัดทดสอบ GREATS ครั้งที่ 1/2565 (29/12/2564)

ประกาศผ่อนผันการเกณฑ์ทหารรอบ 2  ประจำปีการศึกษา 2564 (29/12/2564)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (14/12/2564)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ CPF (14/12/2564)

ประชาสัมพันธ์ OSOTSPA เปิดรับสมัคร Internship Program 2022 โครงการฝึกงานที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงภายในองค์กร เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ในการทำงานผ่านการเข้าร่วมโครงการ O-Interns (Osotspa Internship Program) (14/12/2564)

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” (19/11/2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2565  สามารถส่งรายชื่อและใบสมัครมายังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ทาง E-mail : sci_ia@sci.tu.ac.th ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (25/10/2564)

บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัท และรับสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2565 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจเข้ารับฟัง ในจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ (25/10/2564)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี ทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2564 ใช้ผลการเรียน ม.ปลาย) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) จำนวนทุนละ 8,000 บาท จำนวน 14 ทุน
ส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่พี่ต๋อย กรรณิการ์ E-mail : kns@staff.tu.ac.th  (25/10/2564)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (25/10/2564)

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาเรื่อง Cyber Security วันพุธที่ 27 ตุลาคม เวลา 16:30-18:30 น. จาก True Digital ที่จะนำทีมงานมาแนะนำสายงานเกี่ยวกับ Cyber Security เช่น DevSecOps, Penetration Testing และ Security Operation Center โดยสอดแทรกความประสบการณ์จริงของทาง True ในการป้องกัน Cyber Security. ในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจต้องการร่วมงานกับทาง True ในสาย Cyber Security ทั้งที่เป็นแบบสหกิจศึกษา ฝึกงาน และงานประจำได้สอบถามรายละเอียดและสมัครกันด้วยนะคะ สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/kfqS5WF72ytpRYoH6  หรือตาม QR Code ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2021 ก่อนเวลา 12.00 น. นะคะ (25/10/2564)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียน Resume และการจัด Workshop
จำลองการสัมภาษณ์งานแบบ Interactive จากทีม HR จากธนาคารไทยพาณิชย์ (7/10/2564)

ประกาศ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2564 (7/10/2564)

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมประเมินการสอน 1/2564
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2564  ที่ reg.tu.ac.th (29/09/2564)

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมประเมินการสอน summer/2563
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 สิงหาคม 2564  ที่ reg.tu.ac.th (19/08/2564)

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
นักศึกษาศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://tu.ac.th/covidrefund
เปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564
(19/08/2564)

เข้าร่วม…ปลดล็อกการทำงานเป็นทีม การผันตัวจากสายงาน Developer จนถึงงาน Consulting
โดย ทีม Risk advisory จาก Deloitte วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น.
เชิญชวนน้องๆ ทุกชั้นปีลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/99rZ4nus8NupgewY7  (19/08/2564)

ประกาศ เปิดรับสมัครทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564   (19/08/2564)

CLMVT+

BATTLE OF STARTUPE 2021    (19/08/2564)

กิจกรรมปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมประเมินการสอน 2/2563 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (30/04/2564)

ประกาศรับสมัครทุนต้นกล้ายูงทอง สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรอบ TCAS ADMISSION 1.2 ปีการศึกษา 2564

คณะวิทย์ มธ. คิดค้นแอปพลิคชันเพื่อผู้ป่วย Covid-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (13/04/2563)

ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาให้แก่ นศ. คณะวิทย์ฯ มธ.ลำปาง (13/03/2563)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (02/03/2563)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดงานสัมมนา เรื่อง Democratizing A.I. – How a computer scientist can help narrow social inequality (24/02/2563)

บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมธ. และคณะฯ (30/01/2563)

< . . 1 . . >

 <   1   >