เปลี่ยนภาษา:  English

TATIP: ระบบวัดขนาดต้อเนื้อด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC2020

แอปพลิคชันเพื่อดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย COVID-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

“สมาร์ทโลคอลไกด์” ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์

ดู Featured Stories ทั้งหมด

แอปพลิคชันเพื่อดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย COVID-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

แอปพลิเคชันเพื่อให้จิตแพทย์สามารถติดตามสุขภาพใจของผู้ป่วยก่อน และระหว่างการกักตัวในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ทำให้สามารถผสมผสานการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563

แอปพลิเคชันน่าสนใจ📱 ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาร่วมกับทีมจิตแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกัน

My Mood Day แอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้จิตแพทย์สามารถติดตามสุขภาพใจของผู้ป่วยก่อน และระหว่างการกักตัวในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ทำให้สามารถผสมผสานการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะนำไปสู่การรักษาพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ

**การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของจิตแพทย์​